Získat nabídku

Návrh, implementace a správa infrastruktury

Ať už chcete své aplikace provozovat v prostředí cloudu nebo on-premise, ať preferujete dedikované prostředky nebo virtualizaci, tak stabilní, robustní a spolehlivá IT infrastruktura bude vždy základním pilířem celého řešení.

Stabilní, optimalizovaná, průběžně udržovaná a řádně zabezpečená IT infrastruktura složená z vhodných prvků, je základním předpokladem bezproblémového chodu důležitých informačních systémů.

Spolehlivý chod IT infrastruktury tak v důsledku ovlivňuje chování celého podniku. Námi nabízená řešení nabízejí vyvážený poměr přidané hodnoty a vynaložených nákladů při důsledném respektování business požadavků klientů. Nabízíme řešení od serverové infrastruktury, datových sítí a center, přes heterogenní virtualizovaná prostředí až po provoz infrastruktury v režimech IaaS a PaaS.

Návrh řešení

Při návrhu řešení vycházíme nejen z aktuálních požadavků, ale nabízíme řešení se schopností přizpůsobit se budoucím kapacitním nebo výkonnostním potřebám provozovaných aplikací a informačních systémů.
Dokážeme navrhnout řešení, která zahrnují i převzetí provozu infrastruktury implementované třetími stranami.

Implementace a obnova

Při implementaci využíváme dlouholeté know-how a stále aktualizované znalosti našich specialistů. Využíváme dlouhodobě osvědčené postupy a funkční scénáře vedoucí k efektivnímu naplňování KKTR metrik implementačních projektů.
Při procesu obnovy komunikujeme s klienty s dostatečným časovým předstihem a vždy hledáme optimální řešení v kontextu nákladů i budoucích funkčních a výkonnostních požadavků.

Provoz

Běžně provozujeme námi dodané řešení a nebráníme se provozu infrastruktury implementované třetími stranami. Dbáme na dostupnost kvalitní a aktualizované provozní dokumentace. Součástí služby provozu je také propracovaný systém pravidelného monitoringu a preventivních kontrol. Dochází tak k minimalizaci provozních nákladů ve spojení s vysokou stabilitou celého prostředí.

Servis a sekundární podpora

V režimu 24×7 dokážeme úzce spolupracovat s Vašimi IT odděleními poskytujícími primární podporu. Na základě definovaných SLA zajistíme hladký chod námi dodávaných řešení. V rámci služeb dohledového centra dokážeme procesně řešit i dostupnost řešení jiných dodavatelů.

Servicedesk a dohledové centrum

V AVB Group nejsme jen ti, kdo rozumí světu IT. Umíme naslouchat business požadavkům a vždy hledáme optimální technické řešení bez vazby na jediného konkrétního dodavatele či výrobce.
Máme zkušenosti s multiplatformními řešeními i integrací více dodavatelů. Integrace do složitých heterogenních prostředí je pro nás nezbytnou součástí naší práce.
Nebojíme se odpovědnosti za dlouhodobě funkční řešení. Vždy preferujeme přístup zajišťující celý životní cyklus Vaší infrastruktury.
crossmenu