Získat nabídku

Pomáháme

Ne každý měl v životě takové štěstí jako my. V tom pracovním i osobním. Pomoc druhým bereme jako přirozenou součást našich životů i podnikání.

V rámci CSR aktivit se snažíme dobrovolně integrovat sociální a ekologická hlediska do každodenních firemních operací. Nejen proto podporujeme Mezinárodní humanitární organizaci Lékaři bez hranic/Médecins Sans Frontiéres a Nevládní neziskovou organizaci Člověk v tísni.

Lékaři bez hranic

Mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic/Médecins Sans Frontiéres poskytuje odbornou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Založena byla v roce 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů, kteří měli přímou zkušenost s hladomorem v Biafře. V současné době organizace poskytuje zdravotní péči ve více než 70 zemích světa.
Základní principy činnosti Lékařů bez hranic tvoří nezávislost, neutralita a nestrannost a více se o této humanitární organizaci můžete dozvědět na adrese:
https://www.lekari-bez-hranic.cz/nase-hodnoty

Člověk v tísni

Program ZDRAVÍ vynakládá peněžní prostředky na zlepšení zdravotnické péče v chudých zemích Afriky a Asie.
Jedná se především o dodávky zdravotnického materiálu, zlepšení výživy dětí, stavby a vybavení nemocnic, školení personálu a osvětové kampaně.
Pokud Vás tato aktivita oslovila, přispět můžete i Vy:
www.skutecnydarek.czwww.clovekvtisni.cz
crossmenu