Získat nabídku

HCI – Hyperkonvergovaná infrastruktura

Hyperkonvergovaná infrastruktura představuje zásadní krok směrem k flexibilitě datových center a podpoře podnikání rychle dostupnými a škálovatelnými službami. Principy HCI jsou vhodné pro velikosti od dvou serverů výše. Nejedná se tedy o řešení jen pro velké společnosti.

Podstatou HCI je masivní virtualizace a automatizace provozu a správy datového centra.

Prostředí, které je z pohledu uživatelů služeb kompletně softwarově definováno, znamená, že nemusíme řešit jednoznačné oddělení funkcí serverů, úložišť a síťových zařízení. Výkon a kapacitu lze snadno škálovat přidáním dalších prvků. Nasazení přináší úsporu nákladů na správu infrastruktury.

Výkon, jaký potřebujete

Hyperkonvergovaná infrastruktura snižuje komplexnost a komplikovanost IT infrastruktury. Ze složitých struktur serverů, SAN prvků a datových úložišť vytváříme sadu hyperkonvergovaných serverů, které zahrnují funkce všech zmíněných zařízení.
Řešení postavená mimo jiné na softwarově definovaných úložištích (Software Defined Storage, SDS) umožňují daleko snazší škálování výkonu bez toho, abyste platili za něco, co ve skutečnosti nepotřebujete.

Pro rostoucí firmy

Uplatnění konceptu hyperkonvergované infrastruktury je možné napříč obory i velikostí firem. HCI se ideálně hodí do prostředí, kde dochází k častým změnám v oblasti využívání aplikací a dynamickému vývoji požadavků na infrastrukturní IT zdroje. Své IT tak budete mít pod kontrolou a v optimální velikosti a zároveň tak podpoříte automatizaci svých procesů.
Hyperkonvergovaná infrastruktura podporuje požadavky firem plánujících vybudovat a rozvinout model hybridního cloudu.

Změna přístupu k IT

Jste připraveni začít se dívat na hardwarové komponenty jako na komoditu? Snížit tak ceny za samotné technologie? Zkuste s námi „proof of concept“ přístup, kdy si ověříte fungování HCI přímo ve svém prostředí a na svých datech. Ověříme tak společně na vybraném vzorku dat a služeb nejen vhodnou konfiguraci, ale také způsob přesunu či migrace systémů.

Rychlá a efektivní implementace

Jedním z důvodů k přechodu bývá i rychlost nasazení komplexního řešení a možnost automatizace. Při vhodně vybrané HW i SW platformě je možná implementace v řádech jednotek dnů na rozdíl od měsíců u podobně rozsáhlých projektů řešených tradičním přístupem. Spousta kroků, které jste dřív museli dělat ručně, je nyní již přednastavenou součástí poskytovaného řešení.
S HCI budete na trhu rychlejší a úspěšnější než Vaši konkurenti!

Proč budovat hyperkonvergovanou infrastrukturu s AVB Group?

Nebojíme se říct, že v České republice patříme mezi leadery v budování řešení postavených na HCI. Jde o princip, který je úzce spjat s inovativním přístupem našich technických specialistů. Máme dostatek praktických zkušeností již nyní, kdy spousta ostatních společností o HCI teprve mluví.
Intenzivní a pečlivě budovaná partnerství s klíčovými dodavateli pak jen zefektivňují přístup k nejnovějším informacím. I díky tomu Vám dáváme znatelný náskok před konkurencí.
crossmenu