Získat nabídku

Dohledová centra a servicedesk

Servicedesk je pro spolehlivý provoz IT v každé společnosti klíčový. Zajistíme bezproblémové fungování servicedesku i podporu první a druhé úrovně. Díky dobře implementovanému dohledu dokážeme identifikovat a řešit výpadky části nebo i celé infrastruktury.

Prvním krokem na cestě k řešení problému je o něm vědět. A hned tím dalším je umět řídit jeho řešení.

V obou případech Vám pomůže správně implementované řešení dohledového centra a servicedesku od AVB Group. Nastavíme procesy, vyškolíme Váš tým tak, aby dokázal efektivně využívat nástroje a poskytovat first level support a dle dohody zajistíme podporu na dalších úrovních.

Proces návrhu a implementace

Prvním krokem při implementaci servicedesku a řešení pro dohled je u nás vždy analýza potřeb klienta a adekvátní zmapování existujícího řešení. V dalších krocích se tak vyhneme mnoha překvapením a implementace je obvykle kratší i levnější. Provozované řešení maximálně využívající existující komponenty je pak snazší na běžný provoz stávajícím týmem klienta.

Provoz v heterogenním prostředí

Skoro každý větší dodavatel infrastruktury nebo komplexnějšího software poskytuje nějaké nástroje pro monitoring a dohled svého řešení. Specialisté AVB Group mají dostatek zkušeností k tomu, aby propojili a integrovali existující nástroje a systémy se zajištěním konsolidovaného výstupu v jednotném prostředí.

Servicedesk software

Nezáleží na tom, zda preferujete ServiceNow, Zendesk nebo třeba Jiru. Běžně implementujeme servicedesk a dohled nad ověřenými řešeními všech významných poskytovatelů. Získáte tak možnost dále fungovat v prostředí, které je vám blízké bez nutnosti učit se něco nového. Pokud žádný existující nástroj nemáte, doporučíme Vám ten nejvhodnější na základě současných i známých budoucích potřeb.

Přehledný a individualizovaný reporting

Vhodně nastavený reporting slouží nejen k vyhodnocení fungování služeb, ale dokáže také s dostatečným předstihem ukazovat na slabá místa celého systému a dávat tak podněty ke koncepčnímu řešení dřív, než bude pozdě.
Reporty připravujeme individualizované tak, aby každý dostával jen relevantní informace a nebyl přetěžován.

Proč budovat servicedesk a dohledové centrum s AVB Group?

Nejsme obyčejní implementátoři kvalitních SW nástrojů. Na řešení servicedesku a dohledu se díváme vždy nejdřív z pohledu potřeb, procesů a reálných možností klienta i dodavatelů. Málokdy stavíme na zelené louce a tak je naším denním chlebem citlivá integrace existujících prvků řešení.
Našim klientům pravidelně zajistíme vyšší dostupnost, optimalizované náklady a hlavně jasnou, požadovanou míru kontroly nad svým IT prostředím.
crossmenu