Získat nabídku

Rozvoj vztahu se zákazníky

Vynakládáte velké úsilí na získání nových zákazníků? A přitom cítíte, že není snadné optimálně vytěžit ty, které už máte? Hledáte cestu jak povýšit vztah se svými stávajícími zákazníky? Zvýšit loajalitu, podpořit vazbu na Vaše produkty a služby? Propojíme komunikaci, vhodné technické nástroje i detailní datovou analýzu pro Váš úspěch.

Věděli jste, že náklady na získání nových zákazníků jsou 6x až 7x vyšší než náklady na udržení stávajících zákazníků​. Pravděpodobnost prodeje stávajícím zákazníkům je 60-70%, zatímco pro nové zákazníky je to pouze 5% až 20%. ​Udržení stávajících zákazníků má obrovský dopad na návratnost investic (ROI) – 5% nárůst v zákaznické retenci vede k 25-29% nárůstu příjmů​. 
U stávajících zákazníků je také pětkrát pravděpodobnější, že znovu zakoupí, pětkrát pravděpodobnější, že prominou chybu, čtyřikrát pravděpodobnější, že doporučí vaši společnost, a sedmkrát pravděpodobnější, že vyzkouší vaše nové produkty​.

Představte si, že dokážete konzistentně a systematicky rozvíjet vztah s Vašimi zákazníky a získávat tak všechny benefity z toho plynoucí. Stanete se tak nejen jejich oblíbenou značkou, ale zároveň získáte velké množství validních dat pro další komunikaci a rozvoj produktového portfolia.

Identifikace potřeb a motivátorů

Co je to, co Vaši zákazníci očekávají? Proč se k Vám někteří vrací a nakupují opakovaně? Co je vytváří jejich potřebu a motivuje k nákupu? Jakou formu incentivů oceňují? Jaká forma, frekvence a tonalita komunikace je pro ně optimální? 
Nechte nás udělat analytickou práci na začátku a uvidíte kolik nového se o svých zákaznících můžete dozvědět.

Benchmark trhu a konkurence

Jaká je Vaše pozice na trhu? Máte sílu ovlivňovat či dokonce vytvářet trendy? Nebo musíte zohlednit zvyklosti trhu , komunikaci a chování konkurence? Jaké jsou trendy, kam se posouvají očekávání? 
Disponujeme vlastními informacemi a zkušenostmi i přístupem k nejlepším analytickým datům nejen v České republice, ale také na Slovensku a částečně i ve zbytku CEE regionu.

Věrnostní programy

Věrnostní programy nejenže otevírají dveře k odměnám a benefitům, ale také vytvářejí silné pouto mezi značkou a zákazníkem. Pouto, které je základem dlouhodobého růstu a úspěchu. Věrnostním programům rozumíme v různých rovinách fungování. Chápeme, co a v jaké podobě chtějí zákazníci dostat. Hledáme inovativní cesty, jak minimalizovat náklady na benefity na straně klientů. Tvoříme aplikace a weby pro věrnostní programy a zároveň rozumíme hluboké backend integraci do souvisejících systémů.

Weby a mobilní aplikace

Komunikace se zákazníky se odehrává stále víc v online prostředí. Význam kvalitních webů a intuitivních mobilních aplikací je tedy klíčový. Dokážeme stavět na silných a léty ověřených základech. Základech doplněných inovativním zapojením rozšířené a virtuální reality, profilací podpořenou strojovým učením a efektivní komunikací využívající ty nejlepší z možností generativní umělé inteligence (AI).

Proč budovat vztahy se zákazníky právě s AVB Group?

O budování vztahů se zákazníky toho víme docela dost. Nejen, že naši vlastní zákazníci od nás neodchází a obvykle spolupracujeme na mnoha projektech už pěknou řádku let. Spravujeme řešení věrnostních programů s miliony uživateli, náš tým vybudoval aplikace a weby fungující v mnoha odvětvových vertikálách ve více než 5 evropských zemích. 
Zároveň dobře rozumíme tomu, když kvalita, dostupnost a funkcionalita našich řešení ovlivňuje finanční výsledky v řádech milionů korun za každou hodinu. Víme co děláme a jsme připraveni podpořit i Vaše podnikání a vztah s Vašimi klienty.
crossmenu