Získat nabídku

Komunikační strategie

K čemu je mít dobré produkty a služby, když se o nich nedozví správní lidé? Čím dál víc si uvědomujeme, že vhodně zvolenou formu komunikace často vyžadují i ryze technická řešení. Koneckonců situace, kdy prodáváte svůj produkt trhu a situace, kdy prodáváte změnu interního IT řešení svým zaměstnancům, nemusí být až tak odlišné.

Marketing a komunikace často působí jako prostředí, kde se mluví jiným jazykem. Kreativci se předhání v šílených nápadech, které nazývají jako neotřelé a lidé nejen v IT říkají, že 50% vynaložených prostředků je zbytečných. A jen nikdo neví, kterých 50% to je…

Představte si, že to může být jinak. Že existují lidé, kteří propojí řeč businessu, IT a marketingu. Že existuje přístup, kdy lze skoro vše změřit a důsledná zpětná vazba minimalizuje neefektivně vynaložené prostředky. A právě takové jsou naše služby v oblasti komunikace.

Analýza

Dopřejme si dostatek času tomu poznat klienta, pochopit zadání a analyticky se zamyslet nad možnostmi řešení. V jaké se nacházíme situaci? Co je naším záměrem / potřebou? Jak v tom má pomoci komunikace? Jaké v ní máme možnosti?
Hned vzápětí se podíváme na to, kdo je naší cílovou skupinou, na jaké argumenty a formy sdělení slyší a co s ní můžeme dělat.

Strategie

Zatímco v předchozím kroku jsme zjišťovali potřeby a možnosti Vás klientů, v tomto se zaměříme na hledání samotného řešení komunikace. Zmapujeme chování cílové skupiny (s využitím marketingových person). Přijdeme s originálním kreativním konceptem. Zaměříme se na využití jednotlivých forem a nástrojů komunikace, navrhneme optimální timing i rozpočet.

Realizace

K čemu by byl dobrý nápad, pokud není schopnost ho následně realizovat. Až to, co oči vidí, uši slyší a dohromady to generuje správné emoce, vede k oslovení a přesvědčení Vašich zákazníků.
Za ty roky máme jasno v tom, co jde vyrobit, máme své ověřené dodavatele. Nebojíme se realizovat inovativní řešení, ať v prostředí online, nebo pomocí produkčních grafických výstupů.

Měření, vyhodnocení a zpětná vazba

Aby marketing a komunikace nebyly dírou na peníze, musíme je umět měřit. Používáme celou sadu nástrojů od těch nejběžnějších až po speciality. Zvládáme kvalitativní i kvantitativní přístup k ověření výsledků a navazujeme jasnou zpětnou vazbou ovlivňující další fáze naší komunikace.
Pracujeme i na dlouhodobých kampaních, kde takto zlepšujeme výsledky už několik let bez nutnosti zvyšovat rozpočet.

Proč tvořit komunikační strategii s AVB Group?

Při tvorbě komunikačních strategií propojujeme pragmatický přístup, cit pro detail i letité zkušenosti z IT, s vášní pro objektivitu, zpětnou vazbu a měřitelnost. Vznikají tak koncepty i realizace, které osloví tu správnou cílovou skupinu, fungují a přitom nejsou bezdůvodně přehnaně kreativní.
Je nám blízký štíhlý, efektivní přístup a zároveň promyšlené detaily tak, aby nic podstatného neuniklo.
Pro naše klienty tak dokážeme podchytit celý životní cyklus od identifikace cílové skupiny přes návrh a realizaci technického řešení (aplikace, web, infrastruktura) až po následný provoz a servis v technické rovině, ale také správné oslovení cílové skupiny v rovině komunikační.
crossmenu